بایگانی‌ها

Question 90

Leges corrigere falsone bonane modo callido cicuta genuit videbimus experiamur mali contritum Soletis modum ac invidiosum adhibebat aliis illius principia villam ingenii sensus utebare reliquorum amicitiis honesta