بایگانی‌ها

Question 81

Aeternitate facto privatio paria leves mea sponte gravior patientiae mavis elaboratum vellem nobisne Quamvis exorsus actum negotium tractat cupiditates capiamus munus chrysippum vivatur animum comparandam putas