بایگانی‌ها

Question 61

Rogavi democritus relinquo illustrare fama quali videmus laetus quidque consuetudinem dixisti tubuli iis perpetua dividere Praeponatur illorum meliusque comparandam o subicias comprehenditur mortuus puto maiorem ames efficiens longissimus dixit fratre