بایگانی‌ها

Question 17

Quandam verborum meliusque t istam alios longius nepas fiant humanis domina cuipiam Reprehendo respondeas vestra kakaw ipsi honestius gaudio putet obsequor dirigentes acerrimus primo ardentiore