بایگانی‌ها

پیش نیاز ها

  این دوره شامل سرفصل های مندرج در کتابچه پیوست است که شامل یازده فصل آموزشی می باشد. لطفا پیش از شروع آموزش، لیست تکنیک ها را از قسمت “جزوه” دانلود کرده و آن را چاپ کنید. اولین گام برای…