برچسب شرکت معدنی اروپایی

ارائه خدمات فوق تخصصی دورسنجی ScanMiners اروپا در ایران

توافق اسکن ماینرز اروپا با هلدینگ صفرتاصد

  طی توافق انجام شده با گروه فوق تخصصی سنجش از دور اکتشاف معدن اسکن ماینرز، هلدینگ صفرتاصد مفتخر است که اعلام دارد از این پس کلیه خدمات تخصصی و فوق تخصصی مربوط به دورسنجی معادن فلزی و غیرفلزی در…