بایگانی‌ها

درسنامه سوم – وضعیت طبیعی، اکسیر حیات

به نام خدا درس نامه سوم سلامتی و جلوگیری از بیماری با وضعیت قرارگیری صحیح بدن   فایل صوتی آموزش:  در زندگی روزمره، هرفردی می تواند ذهن و جسم سالمی داشته باشد، به شرطی که وضعیت قرارگیری بدن خود…