بایگانی‌ها

درسنامه پنجم – اکسیر حیات در تنفس کی

به نام خدا درس نامه پنجم تنفس کامل بدن با تنفس درونی   فایل صوتی آموزش :   وضعیت قرارگیری صحیح بدن و هماهنگی ذهن و جسم را یادگرفتیم، تا بتوانیم تنفس کی را انجام دهیم؛ گسترش کی به معنی…