بایگانی‌ها

درسنامه دوم – درک صحیح تنفس کی

به نام خدا درس نامه دوم   درک صحیح تنفسِ کی فایل صوتی آموزش :  انسان ها با جهان هستی یکپارچه هستند. در ابتدا ما نیاز به درک آن داریم که موجودیت انسان از کجا آغاز شده است؛ موجودیت…