دسته سازمان حفاظت اسکورت و تشریفات

اخبار و حواشی سازمان بین المللی حفاظت، اسکورت و تشریفات

پکیج آموزش صفرتاصد کارامبیت منتشر شد

پکیج آموزشی کارامبیت سازمان sec

بسم الله الرحمن الرحیم با استعانت از مشیت الهی و دعای خیر شهدا، پکیج آموزش سریع و کاربردی کارامبیت در یازده فصل به صورت طبقه‌بندی‌شده به کلیه دوست‌داران و حامیان صلح در جهان تقدیم می‌گردد؛ پکیج آموزش کارامبیت بر مبنای…